Välkommen till Sverige

Det är stort att få möta helt nyanlända ungdomar som kommer till Sverige och att få se deras iver och längtan att börja ett nytt liv. Det är många som kommer från krigsdrabbade områden och har lämnat vänner och familj, vilket samtidigt också är en sorg för dem. På Mosaikskolan i Malmö tar vi emot nyanlända ungdomar i åldrarna 13-16 och ger dem en introduktion till det svenska samhället och till den svenska skolan. Eleverna blir undervisade i alla skolans ämnen samtidigt som de lär sig svenska.

I vår har vi bl..a annat jobbat med Identitet och i Svenskan och Bilden har eleverna skrivit sina egna berättelser. Vi kallar projektet ”Boken om mig”. Eleverna gör egna böcker där de beskriver sig själva, sin historia, sina intressen, tankar och drömmar inför framtiden. Här  nedan beskriver de sin första dag i Sverige

 

”Jag kommer från Somalia och

jag känner mig välkommen i Sverige”

 

image

 

 ”Jag kommer från Syrien och när jag kom till Sverige

var jag glad och ledsen på samma gång”

 

image

 

 Presentationer

Vi jobbar mycket med att eleverna ska våga prata och kommunicera. Med hjälp av Ipads gör eleverna presentationer av olika slag. I början kanske de bara kan säga ett fåtal ord till en bild, men med tiden kan eleverna sätta ihop meningar och förmedla sina tankar och reflektioner till olika arbeten som de gjort.

Här nedan berättar Farid vad han gjort på slöjden.

 

Den senaste veckan har EU-val med främlingsfientliga vindar som drar genom Europa gjort mig minst sagt orolig. Jag kan säga att jag är tacksam för att bo i ett land dit andra vill komma och jag är tacksam att ha ett jobb där vi välkomnar våra nya unga till Sverige. Jag hoppas verkligen att Sverige kan fortsätta att välkomna de som kommer hit.

Jag är tacksam för alla underbara elever som jag har fått möta de senaste två åren på Mosaikskolan och jag hoppas verkligen att de blir väl mottagna nu när många går vidare till nya skolor.

 

I april var jag och flera elever med i ett radioprogram som sändes på UR. Här kan du höra programmet

http://www.ur.se/Produkter/179975-Lararrummet-Skapandet-som-vag-in-i-spraket

 

Annonser

Samir på sin nya skola

Vi kommer till Slottsstadens skola där Samir möter oss. Samir har tidigare gått på Mosaikskolan. Han tar oss runt på skolan och vi får besöka SvA klassen och även träffa rektorn.  Samir berättar hur det var att komma till skolan. Eleverna från Mosaikskolan är mycket intresserade och ställer bra frågor till både Samir och rektorn. I början tyckte han att det var svårt att förstå elever och lärare för alla pratade så fort, men han fick bra hjälp av rektorn och lärarna. Nu går det bättre och han trivs på skolan och han har fått nya kompisar vilket märks när vi går runt med Samir då han hejar glatt på de som går förbi. Alla lärare är mycket snälla och vill hjälpa till säger Samir.

Läs mer

Boken om mig

Under våren arbetade vi med temat identitet, där eleverna gjorde egna böcker om sig själva. De har berättat sin historia, sina drömmar om framtiden och mycket annat som de vill skriva om i sin bok.

Det har både varit en språkresa men också en resa för dem själva att sätta ord på sina egna tankar, känslor med att komma till ett nytt land och sina drömmar inför framtiden.

bok Jennifer

Eleverna har utformat sina böcker på ett kreativt och personligt sätt. De har bl. a använt gamla böcker som vi fått från Erikshjälpen i Malmö. Vi har också fått gamla tapetböcker från färgaffärer som några har använt för dekoration.

Det har varit viktigt att sätta sin egen prägel på boken och eleverna har arbetat med den både hemma och i skolan. De har arbetat med textil, egna skisser, bilder, foton, målningar, mm.

I slutet av terminen fick alla hålla en muntlig presentation inför klassen, det var både spännande och utmanande för eleverna. Att höra elevernas olika berättelser gav djupa intryck hos oss alla. Det är så berikande att ta del av varandras ursprung och historia och att dela framtidsdrömmar.

Tommy presenterar

Tommy från Kina håller sin muntliga presentation och det var spännande att höra om hans tidigare skola i Kina.

Tommy ville göra något annorlunda, så det blev en bokrulle.

Tommy ville göra något annorlunda, så det blev en bokrulle.

Texterna i utställningen VÅRA NYA UNGA är utdrag från deras berättelser i böckerna.

Seba kom till Sverige i november och på grund av kriget i Syrien har hon hade inte gått i skola de senaste två åren. Hon arbetade istället frivilligt som sjukvårdare för Röda Korset i ett och ett halvt år.

Jag frågade henne vad hon fick göra och hon sa att hon fick göra allt, både att sy och att ge sprutor. Var det inte svårt? Jo i början, men sen kom jag in i det, och jag ville ju bara hjälpa alla, säger Seba.

Idag är hon glad att få vara här i Sverige och tacksam för allt som hon har fått vara med om detta halvår på Mottagningsskolan Mosaik. Strax innan vi slutade skolan sa hon till mig.

Jag kan inte fatta vad mycket jag har gjort. Jag har varit med på utställning, Eurovision, spelat in musik, rappat på stan i en föreställning och mycket annat.

Nu börjar Seba gymnasiet tillsammans med många andra elever som gått på Mosaikskolan. Vi önskar alla en bra fortsättning och att de ska bli väl mottagna på deras nya skolor och att de ska få nya vänner och bygga relationer med svenska ungdomar.

Vernissage: Flickor i Malmö

Tisdagen  den 7 maj hade vi vernissage på Spiritus Mundis lokal på Mäster Johans gata nära Lilla torg i Malmö.

Drömmar och framtid

Flickor från Mottagningsskolan Mosaik delade sina berättelser om hur det är att komma till ett nytt land och vilka tankar och drömmar de har inför framtiden.
Hela projektet startade med temat identitet som eleverna har arbetat med i olika former. Det har varit ett samarbete med bl.a. svenskan och bilden där de har gjort ”Boken om Mig” som även visas i utställningen, där berättelserna är utdrag från deras böcker. Eleverna har arbetat med text, bild, film och textil för att uttrycka sina intressen, tankar, känslor och drömmar.

utbildning Vernissage

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flickor i Världen

Vi har fokuserat på flickor i den här första utställningen eftersom dessa flickor varit delaktiga i ett projekt om flickors situation i världen. Julia Wiklander som startat Girls´Globe har engagerat några skolor i Malmö där elever får vara med i workshops om flickors rättigheter och då framför allt flickors rätt till utbildning. Syftet är att utveckla ett material som kan användas i skolor.
Tillsammans vill vi genom den här utställningen förstärka flickors röst, göra deras berättelser en prioritet och öka medvetenhet om flickors situation i världen, samt flickors situation i Malmö.

Yara Nazliah

Några elever presenterade egna tankar om vad som är viktigt för flickor och kvinnor med reflektioner från deras hemländer

utställning gg

Detta är den första delen av vandringsutställningen Våra Nya Unga. Utställningen kommer att varieras av andra elevers berättelser, följ oss här på bloggen om var utställningen finns.