Flickors röster hörs i Indien

Den fuktiga värmen får svetten att rinna när jag stådoor och hänger upp en utställning på National Institute of Design i Ahmedabad, en timmes flygresa norr om Mumbai. Regnet har slutat, fåglarna kvittrar och sorlet av alla deltagarna tilltar. Design for Change har sin årliga konferens ”Be The Change 2013” med deltagera från 19 länder.

När jag står där kommer en indisk tjej fram till mig och undrar vad jag gör och jag förklarar att detta är en miniatyrutställning som vi har med från Sverige. Det är  nyanlända flickor som berättar om sina liv, skola, utbildning och framtidsdrömmar. Vi kallar utställningen ”Girls Raise their voices”

Hon läser flickornas berättelser och blir mycket berörd och säger ”det är så viktigt, flickor behöver synas och få göra sin röst hörd”

Se intervjun med Akanksha här

Akanksha berättar att hon arbetar som lärare i en by utanför Ahmedabad. Vi samtalade länge om flickors situation i Indien, där hon berättade att många som är i 15 år åldern gifts bort och därmed avslutar sin skolgång. Hon hade som examensarbete undersökt varför många slutar skolan för tidigt, och genom intervjuer hade hon fått fram att det var mycket vanligt att den äldsta flickan ofta inte går i skolan därför att hon skall sköta hemmet, det var till och med viktigare att flickan gjorde frukost åt sin pappa än att gå till skolan.

gg_manifest_a3_blogFlera av deltagarna visade stort intresse för projektet och menade att det är mycket viktigt att stärka flickors situation och ge dem en röst i samhället, ett viktigt globalt behov. Följ GirlsGlobe som varit en inspiration för oss i vårt arbete med dessa frågor.

DFC

Design for Change är en Global rörelse som vill inspirera elever/ ungdomar att tro på sin förmåga att förändra. DFC  startade i Indien och har nu  spridits till 20 tal länder. På den årliga konferensen kommer elever och lärare och delar projekt som eleverna gjort för att skapa förändring i sin omgivning.

Annonser